Ψυγείο και κλιματιστικό
Διαδικτυακή platform Ψυγείο και Κλιματιστικό - Μπαρέτας Αντώνιος Ψηφιακές Τεχνικές Εκδόσεις Ι.Ι.Ε.Κ.

    


 

 

Περιοδικό


 Ιστολόγιο 

Τεχνολογία Εφαρμογών


@Ψυγείο και Κλιματιστικό

@Ψυγείο και Κλιματιστικό

Εργαστηριακός
Οδηγός

Ψυκτικές, Θερμικές, Κλιματιστικές Μηχανές Φυσικό Αέριο Εναλλακτικά Ψυκτικά Ρευστά Λέβητες Συμπυκνώσεως

Μεταλλικές Κατασκευές Υβριδικά Συστήματα Θερμικός Κύκλος Otto Ψυχρομετρία Ψυκτικές Χερσαίες Αυτοκίνητες Μεταφορές

Περισσότερα

Επικοινωνία

Λήψη Εργαστηριακού
Οδηγού


 
Άδεια Creative Commons Αυτό το έργο με τίτλο Ψυγείο και Κλιματιστικό του
δημιουργού Μπαρέτα Αντώνιου χορηγείται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Γενικά για τον κλιματισμό

Ο κλιματισμός περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά από επί μέρους διεργασίες, που στο σύνολό τους έχουν σαν αντικειμενικό σκοπό να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και γενικά ποιότητας και κίνησης του αέρα σε ένα χώρο.
Εφαρμογές του κλιματισμού: Χώροι παραμονής, χώροι εργασίας, χώροι παραγωγής, οχήματα μεταφοράς, ειδικές εφαρμογές.
Ο κλιματισμός διακρίνεται σε κλιματισμό συνθηκών άνεσης και σε βιομηχανικό κλιματισμό. Οι συνθήκες άνεσης που διαμορφώνουν το περιβάλλον είναι η ταχύτητα η θερμοκρασία και η υγρασία. Η θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου το καλοκαίρι είναι από 23 έως 26 Κ, η υγρασία από 55 έως 65% και η κίνηση του αέρα είναι από 0,1 έως 0,3
m/s. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ αέρα προσαγωγής και αέρα που υπάρχει στον κλιματιζόμενο χώρο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 Κ. Όταν η διαφορά είναι μεγαλύτερη δημιουργείται η αίσθηση ότι γίνεται
ρεύμα
Ψυχρομετρία: Η ψυχρομετρία είναι η επιστήμη που μελετά τις ιδιότητες του αέρα ή μίγματος αέρα. Στον κλιματισμό χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών άνεσης του ανθρώπου. Για την δημιουργία αυτών των ανέσεων χρησιμοποιούμε ψυχρομετρικές γραφικές παραστάσεις πάνω στις οποίες βρίσκουμε τα απαραίτητα στοιχεία, όπως θερμοκρασία , σχετική υγρασία, ειδικό βάρος, ειδική υγρασία, σημείο δρόσου, ενθαλπία και ειδικό όγκο

Ο αέρας και τα στοιχεία του: Ο αέρας της ατμόσφαιρας είναι ένα μείγμα αερίων όπως άζωτο και οξυγόνο σε μεγαλύτερη αναλογία καθώς και άλλα αέρια όπως υδρογόνο, αργό, κρυπτό, ήλιο σε μικρότερες αναλογίες. Το κάθε ένα από αυτά τα αέρια συμπεριφέρεται αυτόνομα. Το νερό και η σκόνη είναι μεταβλητά στοιχεία στον αέρα.
Σκοπός μιας κλιματιστικής εγκατάστασης είναι να κλιματίζει, να καθαρίζει, να ελέγχει την υγρασία και την κίνηση του αέρα αυτόματα.

Γενικά για την ψύξη

Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ψυκτικών μηχανών είναι μια θεώρηση των νόμων της φυσικής και τις χημείας και με την βοήθεια αυτών η μελέτη του αντικειμένου της ψύξης απλοποιείται και στη πρακτική εφαρμογή.
Για να καταλάβουμε τη λειτουργία των ψυκτικών μηχανών πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένες βασικές έννοιες από τη φυσική και από τη θερμοδυναμική.
Η μηχανική ψύξη στα οικιακά , επαγγελματικά ψυγεία καθώς και στα κλιματιστικά μηχανήματα είναι μια πρόοδος στην εξέλιξη των εφαρμογών για τη δημιουργία πιο άνετων συνθηκών ζωής.
Η ψύξη για τη διατήρηση των τροφίμων με φυσικό πάγο εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του 18 αιώνα.
Το 1834 ο Jacobs Perkins επινόησε συσκευή που παρήγαγε ψύξη με τη συμπίεση των ατμών.
Το 1885 κατασκευάζεται η πρώτη μηχανή παραγωγής ψύξης με απορρόφηση των ατμών.
Το 1890 παρουσιάστηκε μια πρόοδος με την εμφάνιση του τεχνητού πάγου που εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί ανθρώπους ακόμη και σήμερα.
Το 1905 ο Carrier κατασκευάζει την πρώτη κλιματιστική συσκευή.
Το 1920 εμφανίστηκαν τα πρώτα ψυγεία οικιακής χρήσης.
Από το 1930 αρχίζει η μοντέρνα ψύξη και ο κλιματισμός για τη δημιουργία άνετων συνθηκών ζωής. Οι άνθρωποι κατάφεραν κατά τις ψυχρές εποχές να έχουν θέρμανση και κατά τις θερμές εποχές τα τρόφιμα τους να διατηρούνται κατάλληλα.
Πολλά κτίρια κατασκευάστηκαν, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της παροχής του αέρα μέσα από ένα ειδικό εξοπλισμό.
Έτσι, συστήματα ψύξης χρησιμοποιούνται στην αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων, στην ιατρική και αλλού, ενώ συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού χρησιμοποιούνται στα σπίτια , στους χώρους εργασίας και αλλού.

Ιστορική αναδρομή
1800: Ο Michael Faraday ανακάλυψε ότι τα αέρια κάτω από σταθερή πίεση συμπυκνώνονται όταν ψύχονται
1834: Ο L. Wright παρήγαγε πάγο με την εκτόνωση συμπιεσμένου αέρα
Ο Jacob Perkins κατασκεύασε ένα κλειστό ψυκτικό κύκλωμα με σύστημα εκτόνωσης του αερίου
1842: Ο John Gorrie κατασκεύασε το πρώτο ψυκτικό σύστημα χρησιμοποιώντας αμμωνία
1858 : Κατασκευάστηκε η πρώτη μηχανή παραγωγής παγοκύβων
1881: Κατασκευάστηκε η πρώτη αυτοκινητάμαξα ψυγείο
1894: Κατασκευάστηκε το πρώτο ερμητικά κλειστό ψυκτικό σύστημα
1902: Το πρώτο κλιματιστικό σύστημα
1918: Το πρώτο οικιακό ψυγείο
1919: Το πρώτο επαγγελματικό ψυγείο
1926: Η πρώτη μονάδα παραγωγής παγωτού
1931: Κατασκευάστηκε το ψυκτικό μέσο Freon 12
1974: Παρουσιάστηκε η θεωρία του όζοντος
1985: Αποκαλύπτεται η τρύπα του όζοντος
1989: Υπογράφτηκε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
1996: Αποφασίστηκε η σταδιακή αντικατάσταση των ψυκτικών μέσων που καταστρέφουν το όζον μέχρι το 2030.


Ψυγείο και Κλιματιστικό video

Γενικά για τα κλιματιστικά

Το 1902, ο Willis Carrier εγκατέστησε μια "συσκευή για τον έλεγχο των συνθηκών που επικρατούν στον αέρα" σε μια επιχείρηση στο Μπρούκλιν. Εκείνο το μοντέλο θεωρείται το πρώτο σύγχρονο κλιματιστικό μηχάνημα επειδή είναι παρόμοιο με τα σημερινά συστήματα κλιματισμού (χρησιμοποιήθηκαν εξατμιστές για να δροσίσουν τον αέρα και να χαμηλώσουν την υγρασία σε ποσοστό κάτω του 55 τοις εκατό). Φυσικά, δηλώνουμε ότι ο κλιματισμός εφευρέθηκε από τον John Gorrie, ο οποίος δημιούργησε μια μηχανή που περνούσε τον αέρα μέσα από έναν κάδο με πάγο για την ψύξη των δωματίων ενός νοσοκομείου. Πράγματι, του χορηγήθηκε το πρώτο Αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη μηχανική ψύξη το 1851. Αλλά η εφεύρεσή του δεν έγινε αποδεκτή και πέθανε άπορος. Στις δεκαετίες που ακολουθούν το 1902, τα συστήματα κλιματισμού του αέρα εγκαταστάθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφών, σε πολλά ζυθοποιεία και σε μερικά νοσοκομεία. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο κλιματισμός διαδραμάτισε έναν βασικό ρόλο στην προσπάθεια των εργαζομένων και των στρατιωτών στη βιομηχανία πυρομαχικών. Τα εργοστάσια πυρομαχικών ήταν σε θέση να παρέχουν τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας για να αποτρέψουν τις εκρήξεις, γιατί σε υψηλές θερμοκρασίες η συμπεριφορά των εκρηκτικών υλών γινόταν ασταθής. Το 1922, ο Carrier έκανε δύο σημαντικές βελτιώσεις στο αρχικό σχέδιο. Το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό ρευστό αντικαταστάθηκε με μία λιγότερο επικίνδυνη ουσία, και ένας κεντρικός συμπιεστής προστέθηκε για να μειώσει το μέγεθος της μονάδας. Αυτό επέτρεψε στην εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων στις αυτοκινητάμαξες των σιδηροδρόμων. Οι μονάδες κλιματισμού τύπου παραθύρου εμφανίστηκαν μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το 1970, μόνο το 34 τοις εκατό των νέων σπιτιών είχαν κλιματισμό. Μέχρι το 1999, ήταν το 74 τοις εκατό. Η εφεύρεση του κλιματισμού άλλαξε τη μορφή των κτηρίων. Οι ουρανοξύστες κατασκευάστηκαν αφότου ο κλιματισμός ήταν διαθέσιμος. Ο κλιματισμός δεν είναι μόνο μια σημαντική εφεύρεση για την δημιουργία συνθηκών άνεσης, αλλά διευκόλυνε να αναπτυχθούν και άλλες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάριν, οι υπολογιστές και άλλοι ευαίσθητοι ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί, στους οποίους στηριζόμαστε και οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στις υψηλές θερμοκρασίες, λειτουργούν σταθερά σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Επιπλέον, τα τσιπ των υπολογιστών κατασκευάζονται στα "καθαρά εργαστήρια," στα οποία η θερμοκρασία και η υγρασία ελέγχονται αυστηρά. Επίσης έχει βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας στους εργασιακούς χώρους. Για αυτό, χαιρετίζουμε τον Gorrie και τον Carrier για το όραμα και την εμμονή τους για να καταφέρουν αυτή τη καθημερινή δημιουργία συνθηκών άνεσης του αέρα.

 

 

 

Μετρητής επισκεπτών